Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidziane jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w firmie.

Podstawa prawna

Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym zasadami postępowania w razie powstania pożaru oraz prowadzenia ewakuacji pracowników.

Tematyka szkolenia:

  • Regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Zagrożenie pożarowe budynków, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku powstania pożaru 
  • Sposoby alarmowania na wypadek powstania pożaru
  • Ewakuacja osób i mienia 
  • Zasady oznakowanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu ppoż
  • Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia przeciwpożarowe – charakterystyka, zastosowanie
  • Zapoznanie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (jeśli jest wymagana)
  • Sposoby postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych
  • Znajomość praktycznego użycia sprzętu i urządzeń gaśniczych

Podczas szkoleń wykorzystane filmy i prezentacje wyjaśniające procesy spalania oraz metody gaśnicze. Prezentowany jest sprzęt gaśniczy oraz jego przekroje wyjaśniające zasady działania.
Łączny czas trwania szkolenia ppoż. to 3 godziny lekcyjne (w zależności od potrzeb program można skrócić bądź rozszerzyć o dodatkowe elementy jak np. praktyczne użycie gaśnic).

Co otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia ppoż.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Skontaktuj się

Zadzwoń do nas

+48 608 32 77 43

Odwiedź nas

ul. Zagłoby 5b
35-304 Rzeszów

dogodna lokalizacja
bezpłatny parking

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 17:00

prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu przybycia

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.